Pozitronų emisijos tomografai (PET)

Philips GEMINI – pirmasis pasaulyje atviras PET įrenginys.

Daugiau informacijos oficialioje Philips Medical svetainėje.